Omschrijving

DX.10aHET NIEUWE TESTAPPARAAT

De meest recente dieselmotoren hebben talrijke technologische ontwikkelingen doorgemaakt.

Een daarvan is de invoering van nieuwe gloeibougies.

Andere stroomsterktes en nieuwe materialen, zoals keramiek, hebben hun intrede gedaan.